50 jaar FC Ekeren  1967 - 2017

Onze voetbalvereniging bestaat 50 jaar. Een halve eeuw geleden werd de start van onze club in het leven geroepen. Dit kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

 

Hoe het allemaal begon .....

1967 het jaar waarin het startschot werd gegeven.

Aan de toog van het toenmalige café Schuttershof (foto 1) werd het idee gevormd om eens een wedstrijd te spelen. Er werd juist 11 man (foto 2) gevonden en een tegenstrever werd snel gevonden en voor een veld moest niet ver gezocht worden want aan de overkant lag het voormalig voetbalveld aan de Veltwijcklaan. De club kleuren waren groen en wit.

 

Uiteraard zoals in de meeste club waren er ook in het prille begin spanningen in het toenmalige bestuur. Om de ontbinding van de club te vrijwaren namen Hugo Franken en Albert Van Nespen het heft in handen. Onder hun leiding werd de club stabieler en groeide het aantal spelers.

 

Arbeidersverbond....

Op 9 september 1967 werd besloten om zich aan te sluiten bij het Arbeidersverbond onder de naam "FC Schuttershof". De club speelde 8 jaar in de bevorderingsreeksen en eindigde steeds op de tweede plaats. 2e plaats gaf jammer genoeg geen recht tot promotie.

 

1975 De club verhuisde van locatie, naar de "Café De Koperen" en werd met de aanleg begonnen van het A veld in "Hof ter Bist". (foto 3 en 4) De naam en clubkleuren werden gewijzigd. FC Ekeren werd boven het doopvont gehouden en de clubkleuren werden blauw en wit. Door de jaren heen werd de infrastructuur van onze club op diverse vlakken aangepast.

 

In 1976 werd gestart met de bouw van de kantine en de kleedkamers.

 

In 1983 werd de eerste aanpassingen doorgevoerd aan de kantine.

 

1982 Germinal Ekeren promoveerde naar eerste klas in het Belgisch voetbal. Enkele speler werden bedankt voor bewezen diensten en zij tekende een licentie bij FC Ekeren. (foto 5) 3 jaar op rij promoveerde FC Ekeren zich naar de 1e afdeling van het Arbeidersverbond. FC Ekeren verbleef in 1e tot zij de overstap maakte naar het Belgisch voetbalverbond. Tijdens het 30 jarig verblijf in Arbeiders werd regelmatig deelgenomen aan buitenlandse tornooien. Zo onder meer in Israël in 1992 het jaar waarin FC Ekeren de beker van Vlaanderen won. Mexico in 1993, Marseille in 1994 en Barcelona in 1995.

 

De Overstap....

1997. Onder het impuls van de nieuwe sterke man Marc Nagels en de ontwikkelingen met "Arrest Bosman" werd besloten om een overstap te maken naar het Belgisch Voetbalverbond. FC Ekeren werd  het stamnummer 9306 toegekend. Dezelfde ploeg van in het Arbeiders speelde in mum van tijd van 4e provinciale naar 2e provinciale.

Een logische limiet werd hier bereikt en vanaf dan werd met wisselende resultaten van dalen en stijgen een vast plaatsje in derde provinciale bereikt.

 

1998 Toetreding bij FC Ekeren vzw van Johnny Liekens en echtgenote Yenn Pooters. Johnny Liekens werd gevraagd de taak van voorzitter op zich te nemen en aan Yenn Pooters de taak van schatbewaarder. Deze taken werden door beiden aanvaardt.

 

Het jaar 2002, een nieuwe reeks renovaties werden doorgevoerd. Zo werd de kantine nogmaals uitgebreid met een secretariaat en nieuwe toiletten. Ook werd gestart met de bouw van nieuwe en grotere kleedkamers wegens het steeds groeiende aantal leden en supporters.

 

Oktober 2012 zal ook in de geschiedenis van FC Ekeren een vaste plaats krijgen.

De "Stad Antwerpen" gaf het startschot met de aanleg van het kunstgrasveld en nieuwe verlichting.

Gedaan met het ploeteren in de modder op het B veld. Nu kon er onder ideale omstandigheden  getraind worden. Uiteraard zijn we Stad Antwerpen hiervoor enorm dankbaar.

 

De Jeugdwerking....

Onze jeugdwerking nam tijdens deze periode vaste normen aan.

Onder de deskundige leiding van Hugo Franken steeg het aantal jeugdspelers van 0 naar 110.

Ieder jaar werd de groei van de club steeds groter. Zo kunnen met trots mededelen dat het leden aantal gestegen is tot 180 spelers.

Samen met de 45 senioren geeft dit 225 aangesloten leden.

 

De Club....

De inbreng van vele mensen zoals senioren, trainers, medewerkers en supporters zal de club steeds blijven streven naar een gezellige club. Hiervoor trachten wij u op een gezellige en sociale wijze een gezonde ontspanning aan te bieden.

Eérste spelers in competitie (Foto in groen/wit uitrusting)

Staand vlnr: Wouters Wilfried, Smits Willy, Smout Felix, Bolders Stanny, Hendrickx Louis

Zittend vlnr: Van Tighelt Roger, Janssens Gustaaf, Hendrickx Pierre, Jacobs Stanny, Luyckx Richard, Franken Hugo.

Uiterst links staand: Van Nespen Albert (voorzitter).

Uiterst rechts staand: Bervoets Ward (afgevaardigde)