Sponsoren en reclame

 

Sponsoring is van levensbelang voor de goede werking van de club, maar het is voor ons meer dan alleen maar een bron van inkomsten. Wij zien dit ook al een blijk van vertrouwen in onze vereniging/club en een ondersteuning van onze principes, werking en projecten.

 

Soorten

 • Geldelijke sponsoring met tegenprestatie
 • Sponsoring in natura
 • Steun
 • Erelidmaatschap
 • Evenementen (eenmalige acties)

Basisprincipes

 • Iedere sponsor is belangrijk (wij hebben een uitgebreid aanbod aan sponsormogelijkheden)
 • Sponsoring kan alleen via het sponsor comité (iedereen mag potentiële sponsor aanbrengen, maar het comité zorgt voor de afwikkeling en opvolging (administratief, uitwerking)
 • Wij streven naar langdurige overeenkomsten en 'binding' met de vereniging
 • Het bestuur van de vereniging beslist over de aanwending van de sponsorgelden
 • Sponsoring moet 'win-win' zijn
 • Erkenning van onze sponsors

Ook U kunt FC Ekeren sponsoren!

 

Individuen en bedrijven kunnen onze vereniging op verschillende manieren sponsoren. Het algemeen Bestuur praat graag met u over de mogelijkheden.

Wij zetten alle sponsors met behulp van de activiteitencommissie regelmatig in het zonnetje.

Tenslotte kunnen we mede door de sponsors voetballen.

 

FC Ekeren als communicatiemiddel

 

Sponsoring FC Ekeren betekent communicatie door associatie met een ambitieuze sportvereniging; dus bedrijven associëren zich met sponsoring van FC Ekeren ook met waarden als spanning en ontspanning, plezier, emotie, kracht, vriendschap en sportiviteit.

 

 

Als u belangstelling heeft voor een van deze vormen, neem dan contact met ons op.

Dat kan door een mail te sturen naar : Steve Grzesiak.

 

Voorwaarden bordsponsoring

 

De tarieven voor de bordsponsoring zijn exclusief de kosten voor het reclamebord en de belettering.

 

FC Ekeren zorgt uiteindelijk voor de opdracht namen de sponsor voor het maken van het reclamebord.

FC Ekeren draagt zorg voor het plaatsen van het reclamebord.

 

Kledingsponsoring

 

FC Ekeren streeft ernaar voor zoveel mogelijk teams kledingsponsors te vinden. Daarvoor is de medewerking van iedereen nodig.

Een kledingsponsor dient zich te melden bij de sponsorcommissie van FC Ekeren om over de minimale voorwaarden te spreken.

Jeugdteams zijn te sponsoren middels een factuur, opgesteld door FC Ekeren in samenwerking met de sponsor.

 

Overige teams zijn te sponsoren in overleg met FC Ekeren; dit gebeurt zonder contract, de kledingvoorschriften dienen wel opgevolgd te worden.

 

Sponsors worden (met toestemming) opgenomen in het sponsorbestand van FC Ekeren. Vanzelfsprekend is de sponsorcommissie beschikbaar om alternatieven met de sponsor door te spreken.

 

Wedstrijdbal

 

 

Uw sponsoring zal vermeld worden op onze:

       * Website;

       * Facebook;

       * TV-schermen op de club. 

Gelieve contact op te willen nemen met Steve Grzesiak.

 

 

Algemene voorwaarden sponsoring

 

Met sponsors maken we afspraken op papier, zodat er geen misverstanden ontstaan en er vooral wederzijdse duidelijkheid is.

Alle overeenkomsten worden aangegaan voor een minimale duur van 3 jaar.

 

Contact

 

Binnen FC Ekeren is er heel veel mogelijk op het gebied van sponsoring. Voor zowel grote als kleine sponsors. 

Van bordsponsoring tot websitesponsoring en uiteraard hoort kledingsponsoring daar ook bij.